Friday, April 17, 2020

SOSYAL MESAFEYİ KORUMA PROJESİ

Ayarlanan mesafede yakına bir kişi gelirse buzzer ve led ile uyarı verilir. Mesafe HC-SR04 ile ölçülmüştür.
A0 pinine bağlı potansiyometre ile mesafe ayarı yapılabilir.

HCSR-04 Trig pini - 2 nolu pine Echo pini - 3 nolu pine 
Buzzer 12 nolu pine
LED 11 nolu pine 
Potansiyometre A0 pinine bağlanır
// Program Kodları
#define trig 2
#define echo 3
#define buzzerPin 12
#define LED 11
long duration,distance;
int veri1,veri2;
void setup()
{
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  digitalWrite(trig,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig,LOW);
  
  duration=pulseIn(echo,HIGH);
  distance=duration/58.2;

  if(distance > 200 )
  {
    distance =200;
     Serial.println("menzil disi"); 
  }
  else if(distance < 0)
  {
    distance =0;
     Serial.println("menzil disi"); 
  }
  else
  {
    Serial.print("distance= ");
    Serial.println(distance);
  }
  
  veri1 = analogRead(A0);
  veri2 = map(veri1,0,1023,5,200);

  Serial.print("pot= ");
  Serial.print(veri1);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(veri2);
  
  if(distance<veri2)
  {
    digitalWrite(LED,1);
    digitalWrite(buzzerPin,1);
    delay(500);
    digitalWrite(LED,0);
    digitalWrite(buzzerPin,0);
    delay(500);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED,0);
    digitalWrite(buzzerPin,0);
  }


}

Monday, March 9, 2020

IOROBOT

As a robotics community that prepares young people for the future, we’re not just giving students skills they need to succeed. We’re building invaluable connections that help young people find a place to belong and the drive to achieve their dreams and uplift their communities.

Thursday, February 13, 2020

Sunday, February 2, 2020

IO-ARDUINO BÖLÜM 5: PWM UYGULAMALARIUygulama 5.1: RGB LED ile renklerin elde edilmesi

int kirmizi = 9;
int yesil = 10;
int mavi = 11;
int sure = 2000;
void setup()
{
 pinMode(kirmizi, OUTPUT);
 pinMode(yesil, OUTPUT);
 pinMode(mavi, OUTPUT);
}

void loop()
{
 analogWrite(kirmizi, 255); 
 analogWrite(yesil, 0);
 analogWrite(mavi, 0);
 delay(sure);

 analogWrite(kirmizi, 0); 
 analogWrite(yesil, 255);
 analogWrite(mavi, 0);
 delay(sure);

 analogWrite(kirmizi, 0); 
 analogWrite(yesil, 0);
 analogWrite(mavi, 255);
 delay(sure);
 // beyaz renk
 analogWrite(kirmizi, 255); 
 analogWrite(yesil, 255);
 analogWrite(mavi, 255);
 delay(sure);
 // sarı renk
 analogWrite(kirmizi, 255); 
 analogWrite(yesil, 255);
 analogWrite(mavi, 0);
 delay(sure);
}IO-ARDUINO BÖLÜM 4: SENSÖR UYGULAMALARI

Uygulama 4.1: Ortamdaki ışığa göre bir LED’i yakıp söndürme

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(4,OUTPUT);
}

void loop() 
{
 int veri = analogRead(A1);
 Serial.print("veri= ");
 Serial.println(veri);
 delay(100);    
 if(veri>512)
 {
  digitalWrite(4,HIGH);
  Serial.println("Ortam Karanlik");
 }
 else
 {
  digitalWrite(4,LOW); 
  Serial.println("Ortam Aydinlik"); 
 }
}
IO-ARDUINO BÖLÜM 3: ANALOG GİRİŞ UYGULAMALARIUygulama 3.1: Analog giriş değerlerini seri port ekranında gösterme

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);     
}

void loop() 
{
 int veri = analogRead(A0); 
 Serial.println(veri);    
 delay(100);          
}
IO-ARDUINO BÖLÜM 2: BUTON UYGULAMALARI

Uygulama 2.1: Buton Değerini Seri Port Ekranında Gösterme

#define BUTON2 digitalRead(2) // BUTON2 2. pine bağlandı
void setup() 
{
 Serial.begin(9600);    // Seri haberleşme başlatıldı
} 
void loop()
{
 Serial.println(BUTON2);  // 2.BUTON okunup değeri seri port ekranında gösterildi
 delay(100);        // 100ms gecikme verildi
}
Wednesday, January 29, 2020

IO-ARDUINO BÖLÜM 1: LED UYGULAMALARI

Uygulama 1: Arduino UNO’nun 4 nolu pinine bağlı LED’i yakan program

void setup()
{
 pinMode(4, OUTPUT);   
}
void loop()
{
 digitalWrite(4, HIGH);  
}const int led=4;
void setup()
{
 pinMode(led, OUTPUT);   
}
void loop()
{
 digitalWrite(led, HIGH);  
}IO-ARDUINO PROJE KARTI

GÖNÜLLÜ ROBOTİK PROJESİ


Gönüllü Robotik Projemiz;

Gençlik Projeleri Destek Programı (2019- 1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.


       Projenin Amaçları:
 1. Gençlerin bilim ve teknolojiyi erken yaşta öğrenmesi ve öğrendiklerini gönüllü olarak farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerle paylaşması.
 2. Öğrencilerin gönüllülük konusunda bilgilendirilmesi ve gönüllülük bilinci ile hareket etmesi
 3. Robotik teknolojilerin hızla gelişim gösterdiği dünyamızda gençlerimizin uluslararası akranlarıyla rekabet
  edebilmesi için küçük yaşlarda yazılım ve elektronik becerilerinin gelişmesi. 
 4. Sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı teknolojiden uzak kalan öğrencilerimizi robotik ve kodlama ile tanıştırmak.
 5. Kızlarında iyi bir yazılımcı ve iyi bir mühendis olabileceğini göstermek.
 6. Üreten bir gençlik için teknolojinin üretim ve proje amaçlı kullanımının öğretilmesi
 7. Maker akımını Arnavutköy’deki öğrencilerimizle buluşturup onların geleceğin üretenleri olmaları için robot yapmalarını sağlamak.
 8. İlçemizdeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin bilimsel düşünce ve programlama becerilerini geliştirmek.
 9. Projeye katılım sağlayan öğrencilerin bilim ile tanışması, programlamayı sevmesi, eğlenerek öğrenmesi ve bilimsel projeler üretmesi.
 10. Üretmekten korkmayarak bilim için her zaman emek verecek gelecek nesiller için bilim, teknoloji, mühendislik
  ve matematik becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan STEM eğitimini temel alarak geleceğin mühendislerine yol göstermek
Proje Kısa Özeti: 
Gençlerin bilim ve teknolojiyi erken yaşta öğrenmesi ve öğrendiklerini gönüllü olarak farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerle paylaşarak robotik projelerin geliştirilmesi için bu proje tasarlanmıştır.